Algemene voorwaarden voor bedrijven

Algemene Voorwaarden

Versie mei 2021

Byes-fotografie

T.n.v.. Esther Verwijs

Email: byesfotografie@outlook.com

Website: https://www.facebook.com/Byes-fotografie-108650260049306 & byesfotografie.nl

1 - offerte

De fotograaf doet een aanbod in de vorm van een offerte of prijslijst. Alleen als het anders overeengekomen, verliest het aanbod haar geldigheid 30 dagen na de datum van verzending door de fotograaf.  Prijsopgaven in aanbiedingen en offertes kunnen wijzigingen ondergaan door (onvoorziene) verandering in de werkzaamheden of prijsstijging van de grondstoffen. De fotograaf zal de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

 2 – Betaling en aanbetaling

Betalen kan contant op de dag van de fotoshoot. Wilt U het bedrag liever overmaken, dan kan dat vooraf op de factuur vermeld rekeningnummer en o.v.v. factuurnummer. .Voor alle fotoshoots geldt een aanbetaling van 50% die binnen 14 dagen na reserveren van de fotoshootdatum overgemaakt moet zijn. Pas na de aanbetaling is de gereserveerde datum definitief. Het restantbedrag betaalt U vervolgens binnen 14 dagen na de fotoshoot. Als je fotoproducten via byesfotografie bestelt, dan dient u deze eerst te betalen voordat ik de bestelling plaats.

 3 - uitvoering opdracht

De fotograaf zal de opdracht naar haar eigen inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin de fotograaf gebruikelijk werkt.

de fotograaf spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de fotoshoot en/of reportage. De opdrachtgever is verplicht om de omstandigheden voor  de fotograaf zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen.

De fotograaf levert de beelden af in de door haar gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij een globale beeldoptimalisatie wordt toegepast op onder meer licht, kleur, contrast en uitsnede. Nabewerking hierbuiten is enkel na overleg met de fotograaf en kan extra kosten met zich meebrengen.

De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken.

4 – Levering

De fotograaf hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden. Binnen een maand na de fotoshoot zal de selectie van de fotograaf geplaatst worden in een online fotoalbum op een afgesloten pagina met wachtwoord. Hier kunnen de gemaakte foto’s gekozen worden. Deze blijft enkele maanden beschikbaar. In deze periode waarin de online presentatie beschikbaar is, kan de opdrachtgever de producten bestellen bij de fotograaf. Daarna op aanvraag weer zichtbaar gemaakt op de site. Ook nu kan de opdrachtgever het product tegen betaling bij bestellen. De digitale fotobestanden worden uiterlijk vier weken nadat ze online beschikbaar zijn gesteld via Wetransfer verzonden. De Fotograaf maakt vooraf melding van producten met een langere levertijd. De geschatte levertijd van deze producten worden aan opdrachtgever per e-mail gecommuniceerd. De levering wordt niet eerder dan de betaling voor de betreffende dienst, bestanden of product is ontvangen. Levering geschiedt, tenzij anders overeengekomen, digitaal of per gewone post.

 6 – Privacy

byesfotografie gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens. Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heb ik bijgevoegde privacyverklaring opgesteld.

Met het delen van foto’s wil ik anderen informeren over mijn werk. Ik plaats de foto’s online met een watermerk. In bijgevoegd formulier kun u uw wensen omtrent het delen van foto’s aangeven (social media, promotiedoeleinden, website). u  kunt dit thuis alvast printen en invullen. Heeft u geen printer, dan zorg ik dat er aan het begin van de fotoshoot een formulier klaarligt.  U kunt altijd terugkomen op uw beslissing.

7 – Aansprakelijkheid

Byesfotografie werkt veilig en hygiënisch en doet er alles aan om de fotoshoot naar wens te laten verlopen. Heeft u speciale wensen? Laat dit zoveel mogelijk van tevoren weten. Als u tijdens de fotoshoot ergens mee zit, bespreek dit dan direct. u kunt byesfotografie achteraf niet aansprakelijk stellen voor het niet voldoen aan bepaalde verwachtingen.

Deelname aan een fotosessie is geheel op eigen risico. byesfotografie kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld bij lichamelijke dan wel materiële schade veroorzaakt tijdens de fotoshoot. Schade aan de (studio)materialen van de fotograaf door toedoen van de opdrachtgever kunnen bij de opdrachtgever verhaald worden.

8 – Publicatie op social media

Gebruik van de foto’s op social media zoals Twitter, Instagram, Facebook en andere social media en blogs mag. De foto’s worden zonder beeldmerk verstuurd. De ontvanger van de foto’s dient daarom altijd enige vorm van naamsvermelding te gebruiken bij publicatie van de foto’s en/of verwijzing naar website of Facebookpagina van byesfotografie. U bent altijd vrij om berichten van byesfotografie te delen of om jezelf erin te taggen. Het is niet toegestaan om de foto’s op het internet te plaatsen in een andere bewerking dan door byesfotografie is aangeleverd. Dit houdt in: Bijsnijden van de beelden, het zelf converteren van kleur naar zwart wit of andere kleurbewerkingen (zoals filters).

9 – Garantie en nabestellen

Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het correct opslaan en bewaren van de ontvangen foto’s. Byesfotografie bewaart de gemaakte foto’s in beginsel minimaal een half jaar. Hierna worden de gemaakte foto’s in het archief opgeslagen.